b_568_0_16777215_00_images_Algemeen_13917712_l.jpg

Zorg in Natura (ZIN) 
Met de gemeentes Ommen, Hardenberg en Dalfsen heeft stichting K-Vriendelijk een overeenkomst voor het bieden van begeleiding vanuit de WMO op basis van Zorg in Natura.

Gezien de in 2014 gemaakte regionale afspraken over de jeugdwet, via de BVO, biedt stichting K-Vriendelijk op dit moment nog geen begeleiding binnen de Jeugdwet op basis van Zorg in Natura. Dat kan wel op basis van een PGB.

Met de 14 gemeentes in Twente, genaamd Twente 14, heeft stichting K-Vriendelijk een overeenkomst voor het bieden van begeleiding vanuit de WMO en de Jeugdwet op basis van Zorg in Natura.

Met de centrum gemeente Almelo heeft stichting K-Vriendelijk een overeenkomst voor het bieden van beschermd wonen, in de 24 uurs locatie in Vriezenveen, vanuit de WMO op basis van Zorg in Natura.  


Persoonsgebonden budget (PGB)
De tarieven zijn afhankelijk van de soort begeleiding die geboden wordt. Bij een vast aantal uren begeleiding kan er soms ook een vast maandbedrag worden afgesproken.
De begeleiding (en reiskosten) kunnen betaald worden vanuit een PGB. De afgesproken tarieven en de reiskosten vergoeding worden vastgelegd in de zorgovereenkomst.

*Voor meer informatie over PGB verwijzen wij naar de SVB www.svb.nl