De medewerkers van Stichting K-vriendelijk komen veel in contact met kwetsbare groepen, wij nemen preventieve maatregelen om verdere verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beperken. Dit naar aanleiding van de maatregelen die door het kabinet zijn genomen en de adviezen van het RIVM. We hopen hierdoor de continuïteit van onze werkzaamheden zo lang mogelijk te kunnen waarborgen. 

We volgen de richtlijnen vanuit de overheid en het RIVM, zie hiervoor ook de onderstaande link.
https://www.rijksoverheid.nl/

• We ontvangen geen bezoekers in het kantoor aan de Bouwstraat 1 of in het inloophuis aan de Baron van Fridaghstraat.
• We zijn telefonisch bereikbaar zoals vermeld op onze website. De telefonische vragen of vragen via email zullen vanuit het secretariaat worden opgepakt.
• Begeleiding van ambulante cliënten vindt zoveel mogelijk telefonisch of via video bellen plaats, tenzij door urgentie of andere reden fysiek contact nodig is. 
• Alle ambulante medewerkers werken vanuit huis.
• Er wordt door de medewerkers van Stichting K-vriendelijk niet deelgenomen aan regionale bijeenkomsten.
• Voorlichtings- of andere externe bijeenkomsten worden afgelast of vinden online plaats. 

Hoe gaan we om met bezoek op de locaties?
Ouders, familieleden en vertegenwoordigers zijn welkom op de kamer of appartement van de cliënten, als ze:
• Geen symptomen hebt van het coronavirus. Dus ze zijn niet verkouden, hebben geen keelpijn, ademhalingsklachten of koorts.
• Niet in een besmet gebied zijn geweest.
• Geen contact hebben gehad met iemand die besmet is met het coronavirus.

Dit geldt ook voor vrijwilligers. In lijn met het beleid in ziekenhuizen en andere zorgaanbieders hanteren we hierbij dat er maximaal twee personen per dag per cliënt op bezoek mogen komen.
Op de locaties laten we andere bezoekers alleen binnen als het echt nodig is. We doen dit overleg met de begeleiding. Boodschappen worden bijvoorbeeld bij de deur afgezet.

Wat kunnen cliënten zelf doen?
We adviseren cliënten om niet naar bijeenkomsten, zangles, dansles, sportclub of andere vormen van sociale bijeenkomsten te gaan. Begeleiders bespreken dit met de cliënten.

Wat doet stichting K-vriendelijk om de kans op besmetting op locaties zo klein mogelijk te houden?
De overheid adviseert dringend tot ‘sociale onthouding’. Dat geldt dus ook voor onze cliënten en medewerkers. Dit leidt tot de volgende besluiten:
• We houden de groepen cliënten zo klein mogelijk.  
• We beperken het reizen van cliënten zoveel mogelijk.
• We beperken de sociale contacten van cliënten zoveel mogelijk.
• De cliënten die wij ambulant begeleiden, gaan we zoveel mogelijk op afstand ondersteunen (telefonisch en video bellen). Zo is de kans om elkaar te besmetten kleiner.
• Bijeenkomsten, studiedagen en cursussen zeggen we allemaal af of volgen we online.

Wat doet stichting K-vriendelijk als een cliënt of medewerker is besmet op een locatie?
Dit melden we aan de huisarts en regionale GGD. In overleg met de GGD voeren we stap voor stap de instructies uit. We zorgen voor voldoende beschermende middelen. We werken samen met de GGD als we extra beschermende middelen nodig zouden hebben. Als er een besmetting is vastgesteld op een locatie, vragen we vrijwilligers en vrienden om niet naar die locatie te komen. Het managementteam bekijkt samen met de GGD welke andere extra maatregelen dan nodig zijn.