b_568_0_16777215_00_images_Algemeen_28372172_l.jpg
Stichting K- vriendelijk biedt een aantal verschillende vormen van zorg- en dienstverlening

  • Begeleiding individueel
  • Begeleiding in groepsverband
  • Dagopvang en logeeropvang 
  • Opvoedkundige ondersteuning 
  • Schoolmaatschappelijk werk
  • Begeleid zelfstandig wonen
  • Beschermd wonen
  • Budgetbegeleiding (vrijwillig) 

De begeleiding die wordt geboden kan gericht zijn op opvoedkundige problemen, administratie en financiën, de huishouding, aanbrengen van structuur, persoonlijke verzorging, sociale contacten en een zinvolle daginvulling.

Wij bieden de begeleiding op basis van de Jeugdwet, de WMO (Wet Maatschappelijk Ondersteuning) en de WLz (Wet Langdurige zorg). Dit kan worden gefinancieerd op basis van een PGB (persoonsgebonden budget) of ZIN (Zorg in Natura) bij de gemeenten waarmee wij een contract hebben. Kijk voor meer informatie over de gemeente waarmee wij een contract hebben op de homepage bij 'hoe helpen wij' onder het kopje 'financiering'   

De medewerkers van Stichting K-vriendelijk komen veel in contact met kwetsbare groepen, wij nemen preventieve maatregelen om verdere verspreiding van het Corona virus zoveel mogelijk te beperken. Dit naar aanleiding van de maatregelen die door het kabinet zijn genomen en de adviezen van het RIVM. Voor meer informatie en uitleg over de genomen maatregelen bij stichting K-Vriendelijk verwijzen wij u naar het bericht dat op onze website is gepubliceerd onder het kopje nieuws.